RUEDA DE PRENSA - SALINAS FASHION WEEKEND

nota001 nota002 nota003
                       
nota004 nota005 nota006
                       
nota007 nota008 nota009